Kwant&co adviseert ondernemers die een sociale component aan hun bedrijf willen koppelen. 

In opdracht van ondernemers kan Kwant & co adviseren om de sociale component als onderdeel van hun bedrijf te ontwikkelen.  In het MKB en het bedrijfsleven bestaat interesse, kennis en wens om bij te dragen aan het verbeteren van het sociale klimaat in zijn algemeenheid en specifiek in de eigen gemeente. De mogelijkheden om bij te dragen aan veilige en sociale buurten, om werknemers aan te trekken met een ingewikkelde arbeidsmarktpositie, door werknemers in staat te stellen hun expertise en tijd voor waardevolle sociale projecten in te zetten, o.a. 

Kwant&co kan ondernemers helpen met beleidsadvies om te voldoen aan de voorwaarden sociale onderneming, kan strategisch adviseren over de architectuur en toegang tot zorg en sociale domein en denkt tactisch mee met ondernemers om de sociale bedrijfsdoelstellingen uit werken, bondgenoten te vinden en samenwerking op gang te brengen. Kwant&co ontwikkelt een methode samenkunjemeer die bruikbaar is in dit proces. 

In opdracht van directeuren van welzijnsorganisaties die hun maatschappelijke impact willen vergroten kan Kwant&co beleidsadvies geven waardoor samenwerking ontstaat tussen informele sector van mantelzorg, burenhulp, belangenorganisaties en vrijwilligersorganisaties en zorg en welzijnsaanbod.  Kwant&co kan zowel in de voorbereidende verkennende fase aan de slag, in de fase van daadwerkelijke opzet van samenwerkingstrajecten als in fases waar de flow uit de samenwerking is geslopen.  De methode samenkunjemeer biedt in deze diverse fases mogelijkheden om er samen beter uit te komen.

In opdracht van directies sociaal domein, economie, sociale zaken en wonen van gemeentes die bijvoorbeeld in voorbereiding op een nieuwe uitvraag sociale basis nadenken over versterken van preventie in de woonomgeving, kan Kwant&co beleidsadvies geven over effectieve samenwerkingen die al bestaan of die nog kunnen worden geïnitieerd. Samenwerking waardoor daadwerkelijk specifieke doelgroepen waar grote zorg voor of over is bereikt worden en preventie in een tijdsbestek ook in concrete impact kan worden omgezet. Kwant&co kan zowel in de verkennende fase ingezet worden als in de fase waarin partijen met elkaar in voorbereiding zijn als in fase waarin de voornemens niet blijken te werken. De methode samenkunjemeer kan in diverse situaties ingezet worden.

In opdracht van gemeentelijke of regionale koepelorganisaties zorg en welzijn die op zoek zijn naar de mogelijkheden om informele zorg organisaties op gebied van mantelzorg, burenhulp, vrijwilligers initiatieven en sociale ondernemingen een aandeel te geven om de kwaliteit van zorg op termijn ook te behouden. 

Voor Internationaal opererende organisaties die in Latijns Amerika of Afrika projecten steunen kan Veronique van Kwant&co advies geven aan( vrouwelijke) leiders van productieorganisaties zowel aandacht vragen voor de gender aspecten als voor de ontwikkeling van de interne organisatie. 

Veronique is beschikbaar voor bestuurlijke interimopdrachten voor welzijnsorganisaties die graag vernieuwing willen brengen in hun focus op de burgers in de wijk, in de samenwerking met sociaal ondernemers en/of met zorgorganisaties.