Veronique de Kwant is vanaf 2020 werkzaam als zelfstandig strategisch adviseur met als doel om publieke en private partijen zoveel mogelijk gezamenlijk de gelegenheid te geven aan maatschappelijke doelen te realiseren.  Vanaf september 2002 tot eind januari 2020 stond zij aan het hoofd van de brede welzijnsorganisatie Haarlem Effect. Onder haar leiding werd Haarlem Effect een netwerkorganisatie die ruimte biedt aan mensen en organisaties die van betekenis willen zijn voor anderen, op zoek zijn naar zingeving. Jan Glas schreef een verhaal: “17 jaar Haarlem Effect een terugblik” naar aanleiding van haar afscheid.

De terreinen waarop de organisatie bewoog waren jeugd-en-jongerenwerk, veel ruimte voor projecten  educatief ouderschap, integratie en participatie statushouders-en migranten, inclusief werken, tegengaan ongewenste eenzaamheid, participatie van ouderen in de samenleving bevorderen, sociale benadering dementie en projecten die de samenhang en voorzieningen in de buurt mogelijk maken.

Veronique was tussen 1998 en 2002 directeur van Vluchtelingenwerk Delft e.o.  Kwalitatief hoogstaande juridische en maatschappelijke begeleiding van erkende vluchtelingen en van mensen die nog in de asielprocedure zaten. Vluchtelingenwerk Delft onderscheidde zich vooral positief door de opleiding en inzet van statushouders als medewerker in de rol van begeleiders en sociaal culturele ontwikkeling en integratie. 

Tussen 1986 en 1998 werkte Veronique voor SNV. In eerste instantie als adviseur gender en ontwikkeling in Lima, Peru en later in Nicaragua als projectleider van het samenwerkingsproject Prosur waarin vanuit verschillende perspectieven werd gewerkt aan projectdoelen. De boerenvakbond, twee internationaal gefinancierde particuliere organisaties en vanuit een regionaal overheidsorgaan verantwoordelijk voor de publieke zaken. 

Veronique de Kwant is sociaal geograaf opgeleid aan de VU, woont in Haarlem en is moeder van 2 volwassen kinderen.

Veronique werkt samen met andere zelfstandigen.